Η εταιρεία ESACO – Α. & Σ. Χατζηαντωνίου Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας ξύλινων μέσων μεταφοράς, αποθήκευσης και συσκευασίας.