Η εταιρεία ESACO – Α. & Σ. Χατζηαντωνίου Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας ξύλινων μέσων μεταφοράς, αποθήκευσης και συσκευασίας. 

Η έδρα μας βρίσκεται στον Πειραιά, ενώ λειτουργούμε αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία εξυπηρέτησης και κάλυψης των αναγκών των μεγαλύτερων πελατών και αυστηρότερων συμβολαίων προμήθειας τόσο καινούργιων, όσο και μεταχειρισμένων παλετών στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Σκοπό μας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας, από το στάδιο του σχεδιασμού έως το τελικό στάδιο της προμήθειας, προτείνοντας τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.