Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την κατασκευή κάθε είδους παλέτας που μπορεί να χρειαστείτε. Οι παλέτες μπορούν να κατασκευαστούν από μια ευρεία γκάμα ξύλων και στις ακριβείς διαστάσεις και προδιαγραφές που επιθυμεί ο πελάτης. 

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την αναγκαία εμπειρία στην κατασκευή καινούργιων παλετών, καθώς και στην κάλυψη των αυστηροτέρων συμβολαίων προμήθειας. Αυτά έχουν αποκτηθεί μέσω πολύχρονων συνεργασίων με τους μεγαλύτερους αγοραστές καινούργιων παλετών στην Ελλάδα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και τα λιπάσματα.