Πλέον των καθιερωμένων διαστάσεων παλετών διαθέτουμε και μεταχειρισμένες παλέτες διαφόρων διαστάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τις διαστάσεων 1.0x1.0m, 1.2x1.2m, 1.0x0.7m και 0.8x0.6m, καθώς και άλλες παλέτες που ποικίλουν βάσει διαθεσιμότητας.